Från våra rederier

2022 – ETT REKORDÅR FÖR WASALINE TROTS ATT FÖRSTA KVARTALET PÅVERKADES AV RESTRIKTIONER

Trots att det under första kvartalet 2022 förekom inreserestriktioner, som påverkade resandet negativt, ökade omsättningen med 78,6% jämfört med 2021. Passagerarsidans omsättning ökade med 150,7 % och passagerarvolymen ökade med 149 %. Fraktens omsättning ökade med 7,7 %. Fraktenheterna ökade med 4,4 %. Avgångarna ökade med 14% till 1 133 avgångar. Antalet passagerarfordon ökade med…

23. februari 2023 - Wasaline Läs mera