Rederierna i Finlands erkännandepris till Försörjningsberedskapscentralens Jukka Etelävuori

24. november 2022

Rederierna i Finland rf:s erkännandepris året 2022 utdelades till Jukka Etelävuori, senior beredningssakkunnig vid Försörjningsberedskapscentralen.

Sjöfartens betydelse har betonats ytterligare under de senaste åren i och med pandemin och det förändrade utrikes- och säkerhetspolitiska läget. Den största delen av Finlands utrikeshandel transporteras till sjöss. Sjötransporternas kontinuitet i alla omständigheter är kritiskt för att vårt samhälle och försörjningsberedskap. Rederierna gör aktivt samarbete med Försörjningsberedskapscentralen och Sjötransportpoolen för att säkerställa fungerande sjötransporter. Sjötransportpoolen är en nationell beredskapsorganisation, som stöder de försörjningsberedskapskritiska företagen och deras viktiga parter i beredning inför störningar och undantagsförhållanden.

Jukka Etelävuori har i åratal fungerat som en väsentlig del av detta viktiga samarbete. Han har arbetat långsiktigt för att säkerställa sjötransporter och trygga försörjningsberedskapen i Finland. För tillfället arbetar Etelävuori som senior beredningssakkunnig vid Försörjningsberedskapscentralens logistikteam, där han är kontaktperson för Lufttransportpoolen, Hamnpoolen och Sjötransportpoolen och planerar samt verkställer sektorernas beredning i samarbete med näringslivet och myndigheterna.

Erkännandepriset delades ut den 24.11.2022 i Nationalsalen i Helsingfors. Rederierna i Finlands styrelse beviljar årligen erkännandepriset för ansträngningar för den finska sjöfarten.

 

Jukka Etelävuori, Försörjningsberedskapscentralen

 

Tilläggsinfo:

Tiina Tuurnala, verkställande direktör

+358 40 547 6762
tiina.tuurnala@shipowners.fi

Rederierna i Finland