Rederierna i Finlands guldmedaljer delades ut på Sjöfartens Dag

12. november 2021

Sjöfartens Dag samlade sjöfartsbranschen till Mariehamn. På evenemanget utdelades Rederierna i Finlands guldmedaljer till förtjänstfulla sjöfarare efter ett års uppehåll.

Evenemanget Sjöfartens Dag, som flyttats på grund av pandemin, arrangerades torsdagen den 11 november 2021 för första gången sedan 2019. Evenemanget samlade över 500 sjöfartsproffs i Mariehamn. Sjöfartsmässan hade cirka 100 utställare, bland annat rederier, marinindustriföretag och ett stort antal sjöfartsföreningar och organisationer.

Programmet innehöll lärdomar av pandemin och skapade blickar till framtidens koldioxidfria sjötransport. Bland annat Tiina Tuurnala, vd för Rederierna i Finland, redogjorde för de störningar som pandemin orsakat i sjötransporter och det omfattande samarbetet för att lösa dem. Rederierna Godby Shipping, Rederi Ab Eckerö, Langh Ship och Viking Line berättade om sina framtidsutsikter. DNV och Wärtsilä delade sina synpunkter på hur utsläppen kan minskas och på utvecklingen av framtida bränslen.

Efter ett års avbrott delades Rederierna i Finlands guldmedaljer till framstående sjöfarare. Rederierna i Finland rf:s styrelse beviljar guldmedaljerna på basen av förslag från medlemsrederierna. Föreningens guldmedalj utdelas som tecken på erkänsla och uppskattning för långvarig, föredomlig sjötjänst inom Finlands handelsflotta.

I år tilldelades åtta personer föreningens guldmedalj; Finnlines sjökapten Mikael Lindholm, Godby Shippings sjökapten Thomas Stig Blomsterlund, Langh Ships sjökapten Hannu Soinila, Meriaura Groups sjökapten Thord Vaenerberg och sjökapten Klaus Ketto, OSM Maritime Groups maskinchef Veijo Immonen och befälhavare Pekka Hämäläinen samt Tallink Siljas sjökapten Juha Rossi.

Totalt delades åtta medaljer ut i år, varav sex delades ut vid evenemanget. I bilden från vänster: Pekka Hämäläinen, Veijo Immonen, Thord Vaenerberg, Klaus Ketto, Mikael Lindholm och Jan Valtonen, som tog emot Juha Rossis medalj.

 

Varma gratulationer till medaljörerna!