Rederierna i Finlands höstmöte beslöt styrelsesammansättning för det kommande året. Matti-Mikael Koskinen valdes som ny ordförande.

26. november 2020

Rederierna i Finland rf:s höstmöte valde idag den 26.11.2020 styrelsens sammansättning och ordförande. Styrelsen och suppleanter valdes för nästa ettårsperiod. Styrelsens ordförande valdes för en två-årsperiod.

Som Rederierna i Finlands nya ordförande valdes Matti-Mikael Koskinen, verkställande direktör för ESL Shipping Oy, som hör till Aspo-koncernen. Koskinen har tidigare agerat som bl.a. vice ordförande för Rederierna i Finlands styrelse, samt representerat Finland i styrelsen för rederiernas paraplyorganisation International Chamber of Shipping.

Styrelsens vice ordföranden väljs enligt föreningens stadgar på styrelsemötet i januari.

”Det gångna året har i och med coronapandemin varit ytterst utmanande för rederinäringen. Under nästa två-årsperiod bör de finska rederiernas konkurrenskraft och branschens vitalitet förstärkas. Ansvarsfullhet och utveckling mot allt lägre utsläpp kommer starkt att höra till den kommande styrelseperiodens prioriteter.” säger Koskinen. ”Med tanke på reglering betyder det också att Finlands special omständigheter, som vintersjöfart, alltid borde tas beaktan.” fortsätter Koskinen.

 

Styrelsemedlemmar och suppleanter valdes enligt följande:

Egentliga medlemmar                                         Suppleanter

Hanses Jan, Viking Line Abp Boijer-Svahnström Johanna, Viking Line Abp
Koskinen Matti-Mikael, ESL Shipping Oy Ruda Petter, ESL Shipping Oy
Blomqvist Björn, Rederi Ab Eckerö Donning Bo-Gustav, Rederi Ab Eckerö
Kojonen Paavo Navidom Oy Dufvelin Ari, OSM Ship Management Finland Oy
Mälkiä Jussi, Meriaura Group Ltd Jussi Keveri, Alfons Håkans Oy
Langh Hans Oy, Langh Ship Ab Järnefelt Pekka, Containerships Ltd
Widén Olof, Godby Shipping Ab Mikkola Dan, Godby Shipping Ab
Modig Håkan, Bore Ltd Hildén Katarina, Bore Ltd
Schults Margus, Tallink Silja Oy Valtonen Jan, Tallink Silja Oy
Visuri Maunu, Arctia Oy Grönqvist Christian, Prima Shipping Group Ab
Doepel Thomas, Finnlines Oy Laurell Jan, Finnlines Oy
Ståhlberg Peter, NLC Ferry Ab Oy Partanen Antti, Rederi Ab Nathalie

 

Tilläggsinfo ges av:

Tiina Tuurnala, Verkställande direktör

+358 40 547 6762
tiina.tuurnala@shipowners.fi

Rederierna i Finland

Rederierna i Finland