REKORDKVARTAL FÖR WASALINE – OMSÄTTNINGEN ÖKADE MED 165%

1. augusti 2022

Trots Covid-19 pandemin som fortgick med restriktioner i januari och februari går Wasaline mot ett starkt år med nya fartyget Aurora Botnia, som uppfyllt all förväntan. Halvårsvolymen med passagerare ökade 471% och under det andra kvartalet var ökningen 583%. Halvårsomsättningen har ökat med 132% och under det andra kvartalet ökade omsättningen med 165%.

Frakten har gjort rekord alla månader. Fraktenheterna har ökat med 14,3%.

Halvårsresultatet är det bästa sedan trafikstarten 2013 och påvisar ett starkt positivt ekonomiskt resultat trots att bland annat energikostnaderna ökat med 81%. Aurora Botnia har trafikerat 95 resor mera än i fjol och energiförbrukningen har i stort sett varit samma som på tidig are fartyget Wasa Express, vilket bevisar vilket exceptionellt fartyg Aurora Botnia är som ett av de mest energieffektiva passagerarfartygen som byggts i världen.

”Trots alla utmaningar i världsläget med ökade kostnader ser jag fram emot hösten. Juli var en heltfantastisk månad och vi gjorde nya rekord på alla segment. Det förra passagerarrekordet från 2019 slås med nästan 20 000 passagerare och bokningsläget för hösten ser mycket lovande ut. Vår personal har varit helt fantastisk och passagerarresponsen har varit mycket god”, säger Peter Ståhlberg, VD för Wasaline.

”Det är mycket glädjande att fraktvolymerna under 2022 fortsätter att öka. Det är ett bevis på att vi satsat rätt med fler avgångar under lågsäsong och att Wasaline har en mycket lojal fraktkundbas. Trots att det finns en del osäkerheter på marknaden har vi på Wasaline en stor tilltro till hösten 2022 och framtiden att Aurora Botnia, som är ett av världens mest miljövänliga Ropax fartyg på marknaden, ska fortsätta ge oss en tillväxt”

”Vi vill rikta ett stort tack till alla fraktkunder och passagerare. Jag vill också tacka all personal som dagligen gör ett helt enastående arbete”, avslutar Peter Ståhlberg,.

Tilläggsuppgifter:

VD Peter Ståhlberg, peter.stahlberg@wasaline.com tel. +358 40 5592353

Fraktdirektör Tony Ehrs, tony.ehrs@wasaline.com tel +358 40 7681747

Wasaline är världens nordligaste rederi, som dagligen transporterar passagerare och gods mellan Vasa i Finland och Umeå i Sverige. Rederiets nya färja, Aurora Botnia, är världens miljövänligaste passagerarfärja. Mer information: www.wasaline.com