Samarbete och utveckling mot utsläppsfri sjöfart lyftes fram som huvudteman i årets Breaking Waves

19. november 2020

Breaking Waves som föregående år ordnats som en del av start-up evenemanget Slush, förverkligades i år virtuellt. Närmare 200 proffs från olika delar av sjöfartsbranschen, från tio olika länder runt Europa och Nors-Amerika deltog. Trots att det inte gick att ordna ett fysiskt evenemang, möjliggjorde virtualevenemanget publikens medverkande på ett nytt sätt och interaktivt workshop-arbetande mellan alla deltagare.

Webinariet filmades i Norsjö Hamn, Helsingfors.

Året 2020 har utmanat den internationella sjöfartsgemenskapen på ett oförutsett vis och Breaking Waves ämne i år var smart återhämtning från effekterna som den rådande pandemin orsakat. Evenemanget fokuserade på att skapa en situationsbild och utbyta information mellan aktörer, och dessutom att identifiera nya möjligheter.

Keynote-talarna var internationella experter på topp nivå; Clarkson Research ledare, världskända ekonomisten Dr. Martin Stopford och Europeiska kommissionens chef för DG Move, Magda Kopczynska. Inhemskt toppkunnande representerades av Roger Holm, chef för Marine Solutions, Wärtsilä. Talen fokuserade på branschens utvecklingen mot en allt mer ansvarsfull och utsläppsfri sjöfart. Talarna var ense om att det kommer att krävas rikligt med satsningar i F&U och innovationer, samt rikligt med samarbete mellan olika intressenter, för att nå de gemensamma målen om utsläppsreducering.

Eftermiddagens program fortsatte med en gemensam workshop, där bland annat frågor kring ändrade sätt att arbeta och ökad digitalisering till följd av pandemisituationen betonades. Även sektorns regulation väckte diskussion mellan deltagare. I den virtuell panelen deltog internationella opinionsledare från branschen; Karin Orsel (MF Group), Piet Opstaele (Port of Antwerp), Santiago Garcia-Mila (Port De Barcelona) Sauli Eloranta (VTT) och Björn Blomqvist (Rederi ab Eckerö). I panelen konstaterades åter samarbetets betydelse mellan aktörer, bland annat för att lösa de internationella problemen kring manskapsbyten och skapandet av nya affärsmodeller som baseras på digitalisering och automation i logistikens förändrande verksamhetsmiljö.

Jussi Tapio (Ghost company) modererade, Tiina Tuurnala (Rederierna i Finland) och Annaleena Mäkilä (Finlands Hamnar) representerade organiserarna.

Evenemanget arrangerades av Finlands Maritima Kluster (Finnish Maritime Cluster: www.finnishmaritimecluster.fi), samarbete med Rederierna i Finland rf., Havsindustrin rf. (Meriteollisuus ry), Finlands Hamnar rf. (Suomen Satamaliitto ry) och Hamnoperatörerna rf. Europeiska unionens Havs- och Fiskerifond och Närings- trafik- och miljöcentralen finansierar projektet.