Seminariet The Future of Shipping: samarbete mellan Finland och Norge lyfter fram lösningar för minskning av utsläpp

23. november 2021

Seminariet The Future of Shipping som organiserades av Rederierna i Finland, Norges rederiförening och Finlands ambassad i Norge välkomnade branschledare till Oslo den 23 november 2021.

För att kunna stävja klimatförändringens konsekvenser måste alla branscher, inklusive sjöfarten agera snabbt. Såväl rederierna som myndigheterna har ställt upp ambitiösa mål för att minska utsläppen från sjöfarten. Hösten 2021 proponerade International Chamber of Shipping (ICS), som representerar över 80 procent av världens handelssjöfart, en drastisk skärpning av målet för minskning av de globala sjöfartsutsläppen: all global sjöfart ska vara koldioxidneutral före 2050.

Fokus under seminariet The Future of Shipping låg på nya och pågående projekt och satsningar inom minskning av koldioxidutsläppen och digitalisering av sjöfarten. Dessutom fokuserade seminariet på hur man kan stärka samarbetet över landsgränserna samt mellan branschen och de nationella myndigheterna.

Anföranden hölls av statssekreterare Vidar Ulriksen, norska närings- och fiskeridepartementet, och av Finlands utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari. Båda underströk vikten av branschens ansträngningar för att minska utsläppen samt behovet av forskning och utveckling.

Efter anförandena ordnades en paneldiskussion där ledande sakkunniga inom branschen deltog. Harald Solberg, VD för Norges rederiförbund, Nicolai H. Grieg, vice VD, ledare för Grieg Edge, Roger Holm, direktör för Wärtsilä Marine Power och vice verkställande direktör samt Mikki Koskinen, VD för ESL Shipping och styrelsemedlem i Rederierna i Finland delade med sig av sina visioner för framtiden inom sjöfarten.

Presentationer om lösningar längs vägen mot nollutsläpp hölls av Sveta Ukkonen, Head of Marine Fuels and Services vid Neste, Jyrki Heinimaa, VD för Rauma Marine Construction, Marie Engelsen Launes, Commercial Environmental Manager vid Eidesvik och Erik Brynhildsbakken, EVP Communication and Public Affairs vid Color Line.

Det poängterades att Finland och Norge är globala föregångare inom områdena digitalisering och minskning av koldioxidutsläpp, vilka kommer att vara drivkrafterna som formar framtiden. Utveckling av ny och lönsam grön teknik för den globala sjöfartssektorn kommer att minska utsläppen men kan även skapa nya affärsmöjligheter och nya gröna arbetsplatser i båda länderna.

I sina avslutande kommentarer underströk Tiina Tuurnala, VD för Rederierna i Finland, och minister Ville Skinnari betydelsen av samarbete inom utvecklingen av nya lösningar för den pågående gröna omställningen. Dagen avslutades med en mottagning vid finska ambassadören Mikael Antells residens.

Från vänster: Paul-Christian Rieber, Mikki Koskinen, Mikael Antell, Ville Skinnari, Harald Solberg och Tiina Tuurnala.