Kriget i Ukraina och dess inverkan på sjöfart

20. november 2022

Rysslands krigsåtgärder mot Ukraina orsakar störningar i den internationella sjöfarten

Situationen övervakas noggrant och beredning har skett för eventuella störningar. Samarbetet mellan rederierna och Finlands förvaltning samt myndigheter är aktivt.

Rederierna har gjort beslut om att tillsvidare sluta trafikera till Ryssland. Sanktionerna som EU infört förbjuder fartyg under Rysslands flagga från att trafikera i hamnar på EU-området från den 15.4. För övrigt fortsätter sjötrafiken i Östersjön som vanligt. Störningar i godstransporter är möjliga. Situationen och dess utveckling bevakas noga.

Ryska och ukrainska sjöfarare utgör 14,5 procent av världens sjöfolksarbetskraft. Ukrainska och ryska sjöfarare arbetar också på finska rederiers fartyg. För att leveranskedjorna ska fungera är det nödvändigt att fri rörlighet av alla sjöfarare och fungerande besättningsbyten säkerställs.

Ukrainare som flyr kriget hjälps på alla vis

Passagerartrafiken i Östersjön pågår normalt. Passagerarrederierna har transporterat människor som flyr kriget till Finland på sina fartyg sedan februari. Samarbetet med Fränsbevakningsväsendet har varit smidigt. Rederierna deltar även i transporten av gods för katastrofbistånd till Ukraina.

Rederier transporterar människor som flyr från kriget även utan avgift, beroende på kapacitetsituationen och samarbetar med registrerade hjälporganisationer och myndigheter. Särskild uppmärksamhet ägnas åt barnens säkerhet.

Ekonomiska effekter förväntas

Det internationella samfundet, inklusive EU, USA och Storbritannien, har infört betydande sanktioner mot Ryssland. Sanktionerna kommer att påverka Finlands ekonomi såväl som sjöfartsindustrin. Sanktionerna påverkar också betalningstrafiken i Östeuropa, och kan därmed påverka godstransporter. Rederierna i Finland står starkt bakom de åtgärder som vidtagits för att få ett slut på kriget och de sanktioner som EU antagit, tillsammans med andra internationella rederiföreningarna: Shipowners´Associations stand behind EU sanction package.

Tilläggsinformation om sanktionerna hittas på Utrikesministeriets och EU:s nätsidor.

Rederierna i Finland stöder Ukraina och fördömer, liksom finska staten och EU, Rysslands krigsåtgärder. Våra tankar och medkänslor är med ukrainarna. Vi stöder Röda korsets arbete för att hjälpa ukrainarna.