Sjöfarare bör prioriteras i vaccinationer för att säkerställa sjötransporternas kontinuitet

5. februari 2021

Coronapandemins effekter har globalt varit alldeles oförutsedda. Under året 2020, då resten av världen stannade, har sjöfarten och sjöfararna hållit igång världshandeln trots den rådande pandemin. Våra samhällen är beroende av väl fungerande sjötransporter. Till och med 90% av världens godstransporter, inklusive dagligvaror, läkemedel och industriråvaror, transporteras till sjöss.

Finlands regering har under pandemin linjerat godstransporternas kontinuitet som en prioritet och likväl linjerades en stor del av personer som arbetar inom sjöfarten höra till de samhällskritiska personalgrupperna. Rederiernas samarbete med administration och olika myndigheter har varit aktivt och välfungerande. Kontinuitet av godstransporternas till Finland har säkerställts med hjälp av sjötransporter.

Globalt har dock pandemins effekter på sjöfarten varit betydliga. Åtgärder för att hindra virusets spridning, stängandet av gränser och reserestriktioner, har bland annat försvårat manskapsbyten runt världen. Detta har orsakat humant sett väldigt svåra situationer för tusentals sjöfarare, då de inte kunnat resa hem, och arbetspassen tvingats fortsätta i till och med ett år.

För att säkerställa kontinuiteten av störningsfria sjötransporter, bör fri rörlighet över gränser säkerställas för sjöfarare och underhållspersonal som är kritiska för fartyg. I början av året 2021 i och med hotet som mutationer av coronaviruset orsakat, har stater runt världen börjat ställa mera begränsningar vid sina gränser. Flera länder kräver negativt testintyg och kommer förmodligen kräva vaccinationsintyg av resenärer som förutsättning för inträde i landet. Därför är det ytters viktigt, att sjöfarare och fartygens underhållspersonal får vaccination bland de första i vaccinationsprogrammet, efter riskgrupperna.

”Sjöfararnas roll som nyckelarbetare har under coronapandemin ytterligare betonats. Nu är det viktigt att de slipper och göra sitt arbete smidigt och att godstrafiken fortsättningsvis tryggas, i enlighet med EU:s rekommendationer och regeringens prioriteter. Därför borde också Finland prioritera denna försörjningsberedskapskritiska personalgrupp i vaccinationsprogrammet.” summerar Tiina Tuurnala, verkställande direktör för Rederierna i Finland.

Rederiernas paraplyorganisationer ECSA och ICS, samt de internationella organisationerna FN, IMO och ILO, vädjar till beslutsfattarna för att sjöfarare ska erkännas som nyckelarbetare och prioriteras i vaccinationer runt världen.

EU Member States must enable crew changes to take place without further delays and prioritise seafarers for vaccination: https://www.ecsa.eu/publications/open-letter-eu-member-states-must-enable-crew-changes-take-place-without-further

Shipping industry demands vaccine priority for seafarers amid renewed crew change struggles: https://www.ics-shipping.org/press-release/shipping-industry-demands-vaccine-priority-for-seafarers-amid-renewed-crew-change-struggles/

 

Tilläggsinfo ges av:

Maija Mattila, arbetsmarknadsjurist

+358 400 560 594, maija.mattila@shipowners.fi

Rederierna i Finland

Maija Mattila
Direktör för arbetsmarknads- och juridiska ärenden