Sjöfartens säkerhetspris Sea Sunday har utdelats till Ove Hagerlund

19. september 2019

Sjöfartens Sea Sunday säkerhetspris har idag utdelats till sjökapten Ove Hagerlund. Hagerlund har under sin långa karriär arbetat i flera myndighetspositioner inom sjöfart och har för sin del utvecklat och främjat sjöfartens säkerhet.

Hagerlunds karriär började i Sjöfartsverket och fortsatte i flera olika positioner som sakkunnig, förman och ledare i Sjöfartsverket, Trafiksäkerhetsverket och Transport och kommunikationsverket. Han har varit med att utveckla enhetliga nationella och internationella regler och krav för att främja sjösäkerhet. Hagerlund var också med i att skapa systemet för sjöfartens myndigheternas övervakningssystem i Finland redan på 1980-talet, då man ansåg att sjöfarten på grund av dess internationella karaktär och ökande tekniska krav i framtiden kommer att kräva specialister som är specialutbildade för denna uppgift.

Sjöfartens säkerhetspris har utdelats sedan året 1997. I år presenterades pristagaren av Rederierna i Finlands verkställande direktör Tiina Tuurnala och priset överlämnades av trafik- och kommunikationsminister Sanna Marin, i ett prisutdelningstillfälle på hotell Kämp i Helsingfors.