Sjöfartens säkerhetspris Sea Sunday tilldelades Markku Mylly

10. september 2018

Sjöfartens säkerhetspris Sea Sunday tilldelades i år Europeiska Sjösäkerhetsbyråns (EMSA) verkställande direktör, sjöfartsrådet Markku Mylly.

Mylly har under hela sin långa karriär arbetat för att förbättra säkerheten inom sjöfart. Han har arbetat bland annat som Sjöfartsverkets direktör, Finlands Hamnförbundets verkställande direktör, sjökapten och lots. Som verkställande direktör för EMSA har Mylly utvecklat sjösäkerhet och förebyggandet av olyckor på såväl internationell som nationell nivå.

I sitt tal betonade Mylly bland annat det exceptionella gränsöverskridande METO-samarbetet mellan sjöfartsmyndigheter. Han talade dessutom om det potential för förstärkning av sjösäkerhet som digitalisering, automation och andra förändringar i verksamhetsmiljön medför.

Sjöfartens säkerhetspris Sea Sunday är ett hederspris som inrättades 1997 och utdelades i år för 20. gången. Priset utdelades av kommunikation- och trafikminister Anne Berner i Trafis utrymmen i Helsingfors.

Kommunikationsminister Anne Berner utgav priset till Markku Mylly i prisutdelningen som arrangerades av Trafi.