Sjöfartens säkerhetspris till besättningen på Viking Lines M/S Amorella

20. september 2021

Besättningen på Viking Lines M/S Amorella har tilldelats det ansedda priset Sea Sunday för sin professionella insats vid grundstötningen på Åland för ett år sedan. ”Enda sättet att förbereda sig på överraskande situationer är att öva”, säger fartygets befälhavare Rune Fellman.

Den 20 september 2020 fick Viking Lines passagerarfartyg M/S Amorella bottenkänning sydost om Långnäs på Åland. Bottenkänningen orsakade en läcka i fören. En allvarligare olycka kunde undvikas eftersom fartygets besättning lyckades navigera fartyget till stranden på Järsö. Vid tidpunkten fanns det 281 personer ombord.

”Jag är särskilt tacksam för att vi kunde undvika en andra bottenkänning vid den andra kanten av farleden. Vi styrde fartyget kontrollerat mot stranden och undvek på så sätt ytterligare skador. I sådana här situationer testas besättningens förmåga att arbeta tillsammans som ett team. På den här punkten lyckades vi utmärkt”, säger fartygets befälhavare Rune Fellman.

”Vi på Viking Line har under årens lopp satsat mycket på våra fartygs säkerhetssystem och på regelbundna säkerhetsövningar. Enda sättet att förbereda sig på överraskande situationer är att öva”.

Den 20 september tilldelas M/S Amorellas besättning Sjöfartens säkerhetspris Sea Sunday för sitt professionella agerande. Priset är ett erkännande för en förtjänstfull insats för sjösäkerheten. Det inrättades 1997 av de finländska myndigheterna samt organisationer inom både yrkes- och fritidssjöfart.

Prisnämndens motiveringar löd: Evakuering av passagerare och besättning från ett passagerarfartyg kräver stor yrkeskunnighet och regelbunden övning i samarbete med olika aktörer. M/S Amorellas besättning under ledning av Rune Fellman skötte evakueringen säkert och professionellt. Enligt passagerarnas respons vidtogs räddningsåtgärderna lugnt och på ett sätt som fick passagerarna att känna att de var i trygga händer och att deras evakuering skulle löpa smidigt. 

Fartygets befälhavare Rune Fellman är tacksam över det ansedda priset.

”Det är fint att sjösäkerheten i Finland håller en så hög nivå. Erkännandet visar att man följer med och uppskattar det säkerhetsarbete som utförs till sjöss. Jag vill på hela min besättnings vägnar rikta ett varmt tack till organisationerna inom sjöfartsbranschen. Även om det redan gått ett år sedan olyckan, kommer jag garanterat alltid att minnas den dagen. Jag tror att alla involverade känner på samma sätt”, säger Rune Fellman.

Priset firas bland Amorellas besättning.

”Vårt restaurangteam sköter naturligtvis om festförberedelserna och de har fått fria händer. Jag är säker på att vi har en hel del läckra överraskningar att se fram emot.”

Närmare information:

Jan Hanses, vd

Jan.hanses@vikingline.com, puh. +358 270 00