Sjöfartens temapris till Eva Mikkola-Karlström

12. maj 2022

Sjöfartens temapris går i år till Godby Shippings vice verkställande direktör Eva Mikkola-Karlström.

Sjöfartens temapris överräcktes till Eva Mikkola-Karlström för hennes förtjänster i genomförandet av Sjöfartens Dag – Maritime Day.

Sjöfartens Dag i Mariehamn har vuxit från en liten rekryteringsmässa till det viktigaste sjöfartsevenemanget i Finland som varje år samlar en allt större skara yrkesfolk för att nätverka och höra om aktuella frågor inom sjöfarten. Eva är huvudorganisatör och evenemangets ”hjärta”. Tack vare henne har Sjöfartens Dag vuxit till vad den är i dag – ett internationellt evenemang av världsklass som ändå behållit sin unika avspända atmosfär. Anordnandet av evenemanget visar på ett starkt engagemang som överträffar det sedvanliga.

Syftet med sjöfartens temapris är att uppmärksamma en person eller en aktör som har förbättrat sjöfartens verksamhetsförutsättningar, ökat uppskattningen av sjöfarten, utvecklat samarbetet eller ökat branschens synlighet utåt.

Sjöfartens temapris överräcktes i samband med Sjöfartens Dag den 12 maj i Mariehamn. Pristagarna utses av Viking Line Abp, Tallink Silja Oy, Rederierna i Finland rf,  Finlands Skeppsbefälsförbund rf, Finlands Maskinbefälsförbund rf och Sjöfartsbranschens utbildnings- och forskningscentral vid Åbo universitet.

Information om tidigare pristagare finns på https://www.utu.fi/fi/yliopisto/brahea-keskus/meri-ja-merenkulku-MKK/

Mer information:

Marja Luomanen
planerare
Åbo universitet / Sjöfartsbranschens utbildnings- och forskningscentral
tfn 040 7799 485, marja.luomanen@utu.fi.

 

Tiina Tuurnala
Verkställande direktör

Tiina Tuurnala är verkställande direktör för Rederierna i Finland.
tiina.tuurnala@shipowners.fi / 040 5476 762