Sjöfarts­branschen satsar på att minska utsläpp

23. mars 2021

Sjöfart är den miljövänligaste formen av transport, speciellt då det gäller stora volymer. Hela branschen satsar på att globalt minska utsläppen.

 Sjöfartsorganisationen IMO gjorde i april 2018 beslut om att minska koldioxidutsläppen på internationella sjötransporter med minst 40% via året 2030, och vidare med 70% via året 2050 jämfört med nivån året 2008.

Dessutom beslöts det att minska den absoluta mängden koldioxidutsläpp – trots ökning i trafikvolymer – med minst 50% via året 2050. Efter det fortsätter åtgärder för att totalt eliminera koldioxidutsläpp från sjötrafik.

Finska rederier är föregångare

 -Det finska sjöklustret är en global föregångare i miljöfrågor. Vårt klustersamarbete är i sin helhet sällsynt öppet, också med myndigheter, vilket är ett specialdrag i Finland, konstaterar Tiina Tuurnala, verkställande direktör för Rederierna i Finland.

De finska rederierna är redan pionärer och världsledande i att ta i bruk teknologi som ökar energieffektiviteten och minskar utsläpp. Ny teknologi och förnyelsen av fartygsflottan är också det mest effektiva sättet att minska på utsläppen.

-Vi är i framlinjen också när det gäller att utnyttja digitalisering i optimering av rutter och logistiska kedjor. I optimering finns det stort potential till betydliga utsläppsminskningar, t.o.m relativt snabbt.

-Klimatförändringen utmanar hela sjöklustret, och hela branschen kommer samman för att minska utsläppen, säger Tuurnala.

Tiina Tuurnala
Verkställande direktör

Tiina Tuurnala är verkställande direktör för Rederierna i Finland.
tiina.tuurnala@shipowners.fi / 040 5476 762