Sjöfartsorganisationerna hedrar dem som omkommit till havs på alla helgons dag

31. oktober 2022

Sjöfartsorganisationerna genomför sin traditionsenliga uppvaktning vid minnesmärket över sjöfarare och personer som omkommit till havs i Helsingfors på alla helgons dag den 5 november 2022 kl. 12.00.

Den nationella minnesstunden som hålls på Ursins klippa vid Eirastranden är gratis och öppen för alla. Efter minnesstunden bjuder sjöfartsorganisationerna på kaffe i kryptan i Agricolakyrkan (ingång från Fabriksgatan).

Vid tillställningen håller Finlands Sjömanskyrkas ordförande, pastor Timo Lappalainen tal och för musiken står kören Mikaelin laulajat under ledning av Jukka Okkonen. Finlands maskinbefälsförbund rf står i tur att lägga ned kransen.

Vid tiden för kransnedläggningen, ungefär kl. 12.10, defilerar Finlands Sjöräddningssällskaps fartyg med räddningskryssaren Jenny Wihuri i spetsen och gör flagghälsning. I fartygsparaden deltar Finska vikens sjöbevakningssektion med sitt fartyg i RV20-klassen, om hon inte förhindras av ett operativt uppdrag.

Alla fartyg fortsätter till Södra hamnen och förtöjer i Kolerabassängen vid Salutorget, där de kan beskådas mellan kl. 13.00 och kl. 14.30. På en del av Sjöräddningssällskapets fartyg får man även kliva ombord. I kajområdet har Sjöräddningssällskapet och Sjöbevakningssektionen dessutom tält där de presenterar sin verksamhet.

Tilläggsinformation ges av:
Jaakko Laasio, puh/tel. 0400 156 660, jaakko.laasio@merimieskirkko.fi

Uppvaktningens arrangörer (i den årliga kransläggningsordningen):

 • Suomen Konepäällystöliitto ry – Finlands Maskinbefälsförbund rf
 • Merimiespalvelutoimisto – Sjömansservicebyrån
 • Suomen Tietoliikennetekniset ry
 • Helsingin Laivanpäällikköyhdistys ry – Helsingfors skeppsbefälhavareförening rf
 • Satamaoperaattorit ry
 • Meriliitto ry – Sjöfartsförbundet ry
 • Luotsiliitto ry – Lotsförbundet rf
 • Merivoimat – Sjöstridskrafterna
 • Suomen Laivanpäällystöliitto ry – Finlands Skeppsbefälsförbund rf
 • Meriliikenneohjaajat ry
 • Suomen Merimies-Unioni SMU ry – Finlands Sjömans-Union rf
 • Suomen Meripelastusseura ry – Finlands Sjöräddningssällskap rf
 • Suomen Varustamot ry – Rederierna i Finland rf
 • Rajavartiolaitos – Gränsbevakningsväsendet
 • Liikenne- ja viestintävirasto Traficom – Transport- och kommunikationsverket Traficom
 • Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry
 • Suomen Merimieskirkko ry – Finlands Sjömanskyrka rf (hoitaa tilaisuuden käytännön järjestelyt vuosittain)