Sjösäkerhetspris Sea Sunday till sjökapten Matti Aaltonen

11. september 2023

Bild: Aaro Taina / Traficom

Sjösäkerhetspris 2023 har tilldelats sjökapten Matti Aaltonen. Aaltonen har gjort en lång karriär i officiella befattningar som främjar sjösäkerhet.

Sjösäkerhetspriset Sea Sunday delades ut till sjökapten Matti Aaltonen av kommunikationsminister Lulu Ranne den 11 september 2023. Aaltonen har arbetat i ledande befattningar, som expert, och senast före pensioneringen 2023 var som ledande expert på Traficom.

Aaltonen har representerat Finland och i stort sett finländsk sjöfart och resenärer på internationell nivå, utvecklat olika regelverk och främjat sjösäkerheten. Förutom expertis har Aaltonen varit en respekterad, vänlig och inspirerande kollega.

”Jag är tacksam för den uppmärksamhet jag fått. Som tidigare sjöman och tjänsteman känner jag det givande arbetet jag har gjort tillsammans med alla parter inom sjöfartsnäringen. Sjösäkerhet är en integrerad del av sjöfarten. Det säkerställer säker förflyttning av människor, varor och tjänster och en problemfri och miljövänlig drift av sjötransporter under alla förhållanden. Det är en del av samhällets trygghet och försörjningstrygghet”, kommenterade Aaltonen den uppmärksamhet han fått. (Traficom, 11 september 2023).

Sjösäkerhetspriset Sea Sunday är ett erkännande som instiftades 1997 av finska myndigheter och yrkes- och fritidssjöfartsorganisationer, och fördelningen beslutas årligen. Priset delas ut till någon som med förtjänst har arbetat för sjösäkerhet. (Finska sjömanskyrkan).