Stark upphämtning av Wasaline trots ett nytt pandemiår

24. februari 2022

Ett år som varit mycket utmanande och präglats av Covid-19-pandemin samt reserestriktioner.

Under hela året har det förekommit inreserestriktioner som påverkat resandet. Efter tredje kvartalet ökade passagerarvolymen då Coronapasset togs i bruk, samtidigt som vaccinationsgraden ökade så att inresa till Finland kunde ske utan karantän. Aurora Botnia togs i bruk i augusti samtidigt som reserestriktionerna lindrades vilket gav upphov till passagerarrekord varje månad.

Omsättningen ökade med 56,8%. Passagerarsidans omsättning ökade med 89,7 % och passagerarvolymen ökade med 87,5%. Fraktens omsättning ökade med 28,5%. Fraktenheterna ökade med 25,3%. Sedan Aurora Botnia togs i bruk 28 augusti ökade turtätheten med 39%.

Resultatet före bokslutsdispositioner och skatter blev +628 392 euro (2020, -726 893 euro).

Under verksamhetsåret har leverans skett av Aurora Botnia som räknas till ett av världens miljövänligaste passagerarfartyg från det finska varvet Rauma Marine Construction (RMC). Sedan beställningen av Aurora Botnia har priset på LNG mer än sexdubblats vilket innebär extremt stora bränslekostnader. Upprepande förseningar av slutförandet påverkade även ekonomin och volymerna negativt.

2022 inleddes med omfattande reserestriktioner på grund av Covid-19-pandemin, vilket medförde att passagerartrafiken avstannade. Pandemin beräknas påverka passagerarvolymerna ännu fram tills slutet av andra kvartalet 2022. Även energipriserna beräknas fortsätta vara på extrem hög nivå under 2022. Rederiet fortsätter med strikt kostnadskontroll samt anpassar tidtabellen för att minimera energiförbrukning.

”Ett otroligt utmanande år som påverkades av covid-19, samtidigt som byggnation och slutförande gjordes av nybygget Aurora Botnia. Sedan trafikstarten av Aurora Botnia har rederiet haft passagerar- och fraktrekord varje månad. Den nya tidtabellen med fler avgångar har tagits mycket väl emot av både passagerar- och fraktkunder. Våra fraktkunder har visat stor lojalitet under hela året och bidragit till ett framgångsrikt år igen med tillväxt. Trots alla utmaningar har rederiets personal visat sin styrka med sammanhållning och effektivitet vilket bidragit till ett tillfredsställande år och rederiet lyckades vända fjolårets negativa resultat till ett positivt resultat igen”, säger Peter Ståhlberg, Verkställande Direktör för Wasaline.

 

 TRAFIKSTATISTIK

2020          2021
Avgångar 816             990
Passagerare 57 415     107 659
Passagerarfordon 14 532       24 590
Fraktenheter 16 969       21 259
 

NYCKELTAL 

 

Omsättning 10 494 16 433
Rörelseresultat  -745       686
Rörelseresultat % neg 4,2%
Soliditet 81,61 % 73,38

 

Tilläggsuppgifter             

VD Peter Ståhlberg, peter.stahlberg@wasaline.com, tel. +358 40 559 2353

Wasaline är världens nordligaste rederi, som dagligen transporterar passagerare och gods mellan Vasa i Finland och Umeå i Sverige. Rederiets nya färja, Aurora Botnia, är världens miljövänligaste passagerarfärja. Mer information: www.wasaline.com.