STARKT TREDJE KVARTAL FÖR WASALINE

29. oktober 2021

Trots alla utmaningar med försenad leverans av nybygget Aurora Botnia som levererades 28 augusti, Covid-19 och höga bränslepriser så blev tredje kvartalet starkt för rederiet. Omsättningen nästan fördubblades mot 2020 (+95,2%) och alla månader visade plusresultat.

Fraktvolymerna under tredje kvartalet var de bästa sedan rederiet började trafikera 2013 och enheterna ökade med 35% och passagerarantalet ökade med 186% i jämförelse med 2020.

Aurora Botnia har varit mycket väl mottagen och i oktober kommer Wasaline att nå en ny milstolpe med ett nytt passagerar- och fraktrekord. Trafikstarten har gått över förväntan och alla de mål som sattes vid leverans har uppfyllts.

De extremt höga kostnaderna på bränslet, där priset på naturgas (LNG) fördubblats sedan leveransen av Aurora Botnia, är en oroväckande trend. Detta kommer att medföra smärre prisjusteringar uppåt på biljettpriser från och med 1 december som gäller för nya bokningar. Detta sätter ännu högre krav på oss som rederi angående energieffektivitet samt fortsatt kostnadseffektivitet på alla fronter.

Trots de höga bränslepriserna och fortgående effekter av Covid-19 så ser jag mycket ljust på framtiden. Det tredje kvartalet ger en stor framtidstro tack vare satsningen på Aurora Botnia, som levererades exakt i rätt tid. Aurora Botnias världsledande energilösningar med bränsleeffektivitet, den ökade efterfrågan på närresande samt efterfrågan på fraktkapacitet ger oss en framtidstro. Vårt rederi har klarat pandemin mycket bra hittills, trots alla utmaningar, och bibehållit oförändrad stark likviditet, samt ett mycket bra bokningsläge”, säger Peter Ståhlberg, VD för Wasaline.

”Jag vill rikta ett stort tack till vår personal som alla engagerar sig i verksamheten, arbetar kostnadseffektivt och hela tiden utvecklar vårt koncept vidare så att både passagerare och frakt trivs med oss” avslutar han.

Tilläggsinfo ges av: Peter Ståhlberg, Verkställande Direktör, peter.stahlberg@wasaline.com, tel: +358 40 5592353

Wasaline är världens nordligaste rederi, som dagligen transporterar passagerare och gods mellan Vasa i Finland och Umeå i Sverige. Rederiets nya färja, Aurora Botnia, är världens miljövänligaste passagerarfärja. Mer information: www.wasaline.com