Stigande bränslekostnader leder till bränsletillägg

28. oktober 2021

Från och med den 1.11.2021 inför Viking Line en bränsletilläggsavgift på alla reguljärresor och kryssningar. Bränsletillägget gäller alla bokningar som görs från och med den 1.11. Biljetter som betalats utan bränsletillägg är giltiga till det gamla priset.

På grund av de stigande bränslekostnaderna börjar Viking Line ta ut en tilläggsavgift av sina passagerare. Bränsletilläggsavgiften börjar tas ut för bokningar som görs från och med den 1.11. Priset för resor som bokats och betalats utan bränsletillägg ändras inte, förutsatt att inga ändringar görs i bokningen. Om en bokad resa betalas först vid incheckningen i hamnen läggs bränsleavgiften till priset.

–  Vi är tvungna att ta till detta exceptionella arrangemang eftersom bränslepriset på kort tid stigit avsevärt mer än väntat. Ingen lättnad är i sikte, och eftersom bolagets ekonomi till följd av den långa pandemin är ytterst ansträngd klarar vi inte längre av några extrakostnader vid sidan av alla andra tilläggskostnader, säger Viking Lines försäljningsdirektör Kaj Takolander.

 

Bränsletilläggsavgift:

EUR/passagerare                                    enkelresa        kryssning t/r

Helsingfors-Stockholm eller omvänt            1,90                   3,80

Åbo-Stockholm eller omvänt                        1,90                   3,80

Helsingfors-Tallinn eller omvänt                   0,90                   1,80

Åbo-Mariehamn eller omvänt                       0,90                   1,80

Helsingfors-Mariehamn eller omvänt           0,90                   1,80

Mariehamn-Stockholm eller omvänt            0,90                   1,80

Mariehamn-Kapellskär eller omvänt            0,90                   1,80

 

Bränsletillägget gäller alla resor som görs till och med den 31.01.2022.

 

Mer information:

Kaj Takolander, försäljningsdirektör

kaj.takolander@vikingline.com, tfn +358 9 123 51

Christa Grönlund, informationschef

christa.gronlund@vikingline.com, tfn +358 18 277 48

Johanna Boijer-Svahnström, informationsdirektör

johanna.boijer@vikingline.com, tfn +358 18 270 00