Stödstrejkerna hotar Finlands utrikeshandelstransporter

20. november 2019

Sjömans-Unionen hot om stödstrejker 21.11 mot ropax-fartygens och passagera-bilfärjornas långtradar- och trailertransporter påverkar stort Finlands utrikeshandels transporter. På dessa fartyg transporteras 60 % av styckegodsexporten och 50 % av styckegodsimporten.

Om Sjömans-Unionens hot om att stoppa Finlands handelsflotta 25.11 verkställs, riktar sig denna åtgärd mot en tredjedel av Finlands utrikeshandel, uppger Näringslivets Centrlaförbund EK. På finska fartyg transporteras dagligen exportvaror till ett värde av cirka 100 miljoner euro., konstaterar EK.

Om stödstrejkerna utvidgas kommer de finskflaggade fartygens konkurrensförmåga att påverkas på lång sikt och därmed även sjöfolkets sysselsättning.

Vi hoppas, att man finner en ansvarsfull lösning på Poststrejken innan stödstrejkerna eskalerar.

 

Rederierna i Finland rf

Tilläggsingo ges av:

Hans Ahlström

Vice verkställande direktör

040-7257110