Tack för samarbetet och god jul 2020

21. december 2020

Ett varmt tack för samarbetet under det exceptionella förflutna året inom sjöfarten till alla våra samarbetspartners. Fridfull jul och gott nytt år 2021!

Rederierna i Finland stöder i år sjukhusfartyget Mercy Ships verksamhet för världens mest missgynnade. Mera info om Mercy Ships verksamhet: https://www.mercyships.org/.