Utsläppen från Viking Lines fartyg har minskat med en tredjedel på 15 år – det målmedvetna miljöarbetet började redan på 1980-talet

23. augusti 2022

Under de senaste 15 åren har Viking Line lyckats minska koldioxidutsläppen från sina fartyg med nästan en tredjedel. Miljöinvesteringar har gjorts både i Östersjöns klimatsmartaste fartyg och i tekniken ombord på alla fartyg. Viking Glory och Viking Grace har beredskap för att börja drivas med gröna bränslen, vilket möjliggör en rentav kolneutral trafik i framtiden.

Torsdagen den 25 augusti firas Östersjödagen. Viking Line uppmärksammar den genom att donera 30 000 euro från tax free-butikernas försäljning av plastkassar till John Nurminens Stiftelse. Samtidigt inleds höstens hållbarhetstema på Viking Lines fartyg, i terminalerna och kommunikationskanalerna med målsättning att involvera passagerarna i det viktiga arbetet för Östersjöns bästa.

”Östersjöns har på många sätt en stor betydelse för oss finländare. Östersjön har alltid varit en port mot världen och det internationella, men också en viktig producent av upplevelser och rekreation. Känslan för detta hav ger oss en identitet som förenar länderna kring Östersjön och dess invånare, och det vill vi på John Nurminens Stiftelse värna om. Östersjön och dess tillstånd är påtagligt närvarande för Viking Line varje dag. Med Viking Lines stöd kan vi vidta effektiva och resultatinriktade åtgärder för att säkerställa att havet förblir artrikt och välmående även för kommande generationer. Vi tror att närheten till havet och dess betydelse för människor bidrar till att man uppmärksammar dess tillstånd mer”, säger Annamari Arrakoski-Engardt, vd för John Nurminens stiftelse.

Koldioxidutsläppen från Viking Lines fartyg har minskat med 30 procent per sjömil sedan 2008. Bakom denna betydande minskning ligger ett aktivt miljöarbete som består av många olika åtgärder. De åtgärder som haft den största effekten är investeringarna på 450 miljoner euro i de två klimatsmartaste fartygen på Östersjön: Viking Grace, som gjorde sin jungfrukryssning 2013 och Viking Glory som togs i trafik i mars.

”Vi har huvudsakligen åstadkommit utsläppsminskningarna genom innovativa tekniska lösningar som passagerarna inte ser så mycket av. Tekniken utvecklas i snabb takt och en stor del av innovationerna har sitt ursprung i Finland. När Viking Grace, som drivs med flytande naturgas, togs i trafik minskade kväve- och partikelutsläppen med 85 procent och växthusgasutsläppen med 15 procent jämfört med ett fartyg som drivs med olja. Nu tio år senare ger Glory i sin tur upphov till tio procent mindre utsläpp än Grace. Samtidigt har också utsläppen från våra äldre fartyg minskat, eftersom vi förnyar fartygens teknik genom hela deras livscykel”, säger Dani Lindberg, hållbarhetschef, Viking Line.

Internationella sjöfartsorganisationen IMO har som mål att koldioxidutsläppen från sjöfarten ska minska med 40 procent från 2008 års nivåer fram till 2030.

”Vi är Finlands största arbetsgivare inom sjötrafik och det passagerarrederi som har flest fartyg under finsk flagg. Vi vill även i framtiden vara en föregångare när det gäller att utveckla och ta i bruk nya, miljövänliga innovationer. Till exempel har Grace och Glory beredskap att börja använda biogas eller syntetiska bränslen som producerats med förnybar energi, när sådana blir tillgängliga i framtiden. Det är nästa stora steg mot en kolneutral fartygstrafik”, säger Dani Lindberg.

Viking Lines miljöresa började på allvar på 1980-talet, när man började borsta fartygsbottnarna med hjälp av dykare i stället för att använda giftiga bottenfärger. Också avfallsåtervinningen ombord inleddes redan för fyra decennier sedan. Därefter har fartygen övergått till allt mer utsläppssnåla bränslen och energiåtervinning. I hamnarna har man börjat utnyttja grön landström. Numera beaktas bränsleeffektiviteten när tidtabeller och rutter planeras.

”Enbart ombord på Viking Grace sparar det intelligenta, behovsbaserade ventilationssystemet samma mängd energi som alla våra kontor och lager förbrukar på ett år. Och då är det bara fråga om en enda teknisk innovation på ett fartyg. Väsentligt är också hur fartyget används och framförs. Här ligger ansvaret hos vår yrkeskunniga personal, för vilken miljöfrågor har högsta prioritet vid sidan av säkerheten.”

Mer information:

Dani Lindberg, hållbarhetschef

dani.lindberg@vikingline.com, tfn +358 18 27 000

Johanna Boijer-Svahnström, informationsdirektör

johanna.boijer@vikingline.com, tfn +358 18 270 00

Christa Grönlund, informationschef

christa.gronlund@vikingline.com, tfn +358 9 123 51

Viking Lines miljöresa

1980-talet

• Viking Line slutar använda giftiga bottenfärger och dykare börjar borsta fartygsbottnarna rena.

• Fartygen börjar återvinna avfall.

• Den första landströmsanslutningen tas i bruk i Stockholm. Nuförtiden används landström även i Helsingfors, Mariehamn och i Tallinn.

1990-talet

• Svaveldioxidutsläppen minskar tack vare en övergång till lågsvavligt bränsle.

• Fartygens avloppsvatten börjar behandlas i land.

• Kylan som fås från havsvattnet börjar utnyttjas för att kyla ner fartygens ventilationsluft och ventilationsluften börjas värmas med hjälp av energin från avgaserna.

2000-talet

• Viking Line tar som första rederi i världen i bruk Humid Air Motor-metoden för att minska kvävedioxidutsläppen. Metoden går ut på att motorernas förbränningstemperatur sänks genom kylning med havsvatten.

• Viking Cinderellas koldioxidutsläpp minskar när fartyget utrustas med katalysatorer.

• Viking XPRS är först ut med att börja återvinna bioavfall.

2010-talet

• Nya Viking Grace drivs med helt svavelfri flytande naturgas. Det klimatsmarta fartyget minskar kväve- och partikelutsläppen med 85 % och växthusgasutsläppen med 15 % jämfört med ett fartyg som drivs med olja.

• På Viking Grace testas ett rotorsegel och fartyget blir i och med detta världens första hybridfartyg som använder både LNG och vindkraft. På fartygen installeras ett system för energiåtervinning, som omvandlar spillvärme till el.

2020-talet

• På Viking Gabriella och Viking XPRS installeras flödesregulatorer, som minskar bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen.

• Viking Glory är ett av världens första fartyg som har motorer som drivs med flytande naturgas (LNG). De möjliggör en optimering av bränsleförbrukningen och ger inte upphov till några svavelutsläpp alls.

• Tack vare Viking Glorys Azipod-roderpropellersystem går det smidigare att vända i hamnen och manövreringen av fartyget tar mindre tid och bränsle. Fartygets skrovform minskar vågbildningen och bränsleförbrukningen.

• Viking Glory är en föregångare också när det gäller att dra nytta av spillkylan från LNG. Energiåtervinningssystemet producerar hela 40 procent av den el som behövs för fartygets passagerarfunktioner.

• På Viking Glory släcks lamporna i tomma hytter och luftkonditioneringen och värmen dras ner automatiskt.

Vad händer härnäst?

• Fartygens energiförbrukning och utsläpp fortsätter att minska. Viking Line följer kontinuerligt utvecklingen av nya fossilfria bränslen och energilager. Rederiet deltar i olika försök och projekt, där man t.ex. testar nya cleantech-innovationer och rena bränslen.

• Viking Grace och Glory drivs på biogas eller på syntetiska bränslen som producerats med förnybar energi, när sådana blir tillgängliga i framtiden.