Viking Line beaktar fraktens behov och fortsätter med trafik på huvudfraktlinjerna

24. mars 2020

Trots rådande situationen och oron kring coronaviruset bibehåller Viking Line trafik på viktiga linjer. Med beaktande av försörjningsberedskapen för Finland och Åland samt fraktens behov fortsätter trafiken mellan Helsingfors och Tallinn samt mellan Åbo – Åland – Stockholm. Viking Line följer de finska och estniska myndigheternas instruktioner under rådande undantagstillstånd i Finland, där gränserna till länderna stängts.

– För att trygga försörjningsberedskapen mellan Finland och Sverige bibehåller vi delar av vår trafik. Vi är tacksamma över den förståelse våra fraktkunder visat oss i denna exceptionella situation. Vi hoppas läget blir normalt så snabbt som möjligt, säger Harri Tamminen, fraktdirektör för Viking Line.

Åbo – Långnäs – Stockholm trafik till 13 april

Trafiken mellan Åbo – Åland – Stockholm fortsätter liksom tidigare. M/S Viking Grace och M/S Amorella ändrar turlistan från och med den 21 mars. Fartygen kommer inte att angöra Mariehamn under dagarna, utan istället att anlöpa Långnäs. Fartygen kommer att trafikera enligt följande turlista

Lokala tider.

Helsingfors -Tallinn 17.3-31.3.2020

Trafiken mellan Helsingfors och Tallinn fortsätter med en reducerad tidtabell enligt följande:

Av Viking Lines sju fartyg är fem finskflaggade. För tillfället trafikerar två av dessa. Som Finlands största sjöarbetsgivare är vi måna om att beakta försörjningsberedskapen i landet och är beredda att stå till tjänst med ytterligare finska fartyg om det behövs.

 

Tilläggsinformation:

Harri Tamminen, fraktdirektör, harri.tamminen@vikingline.com, tel. puh 040-8481105

Johanna Boijer-Svashnström, informationsdirektör, johanna.boijer@vikingline.com, tel. 018-27000