Viking Line först på Östersjön igen: Passagerare kan minska sina resors utsläpp med upp till 90 procent

21. juni 2023

Viking Lines målmedvetna miljöarbete som inleddes på 1980-talet visar än en gång vägen för hela sjöfartsbranschen. Rederiet börjar erbjuda möjligheten för sina passagerare på rutten Åbo-Åland-Stockholm att köpa förnybart biobränsle i proportion till sin resas förbrukning och därigenom minska sin resas utsläpp med upp till 90 procent. Den europeiska biogasen, som produceras av restprodukter, levereras av Gasum till de klimatsmarta fartygen Viking Glory och Viking Grace.

Från och med den 21 juni kan Viking Lines passagerare på rutten Åbo-Åland-Stockholm köpa biogas i proportion till sin resas förbrukning. På en kryssning mellan Åbo och Stockholm är pristillägget mindre än 5 euro. Till det priset minskar passageraren sitt klimatavtryck närmare 90 procent jämfört med en resa där flytande naturgas (LNG) används. Mängden flytande biogas (LBG) som köps baseras på den genomsnittliga bränsleförbrukningen per passagerare.

”Det här är verkligen en betydande milstolpe på vår över fyrtioåriga resa mot hållbarhet. Vi är det första rederiet på Östersjön som erbjuder passagerare möjligheten att minska sitt klimatavtryck genom att ersätta LNG med förnybart biobränsle. Många av våra passagerare har efterfrågat ett sådant alternativ, och vi är mycket glada att kunna engagera dem ännu mer i vårt arbete för miljön och Östersjön”, säger Dani Lindberg, hållbarhetschef på Viking Line.

Viking Glory och Viking Grace är klimatsmarta fartyg som redan i byggnadsskedet förbereddes för att kunna använda biogas och syntetiska bränslen som framställts med förnybar energi. Viking Glory inledde sin trafik år 2022 och Viking Grace år 2013. Normalt drivs fartygen av flytande naturgas, som också är en lågutsläppskälla jämfört med oljebaserade bränslen. Kväveutsläppen från LNG är 85 procent lägre än vid användning av oljebränslen, vilket motverkar övergödning och försurning av Östersjön. För människor skadliga svavel- och partikelutsläpp genereras praktiskt taget inte alls. Övergången till biobränsle kommer i sin tur särskilt att minska utsläppen av växthusgaser.

”Om vi inte hade investerat totalt 450 miljoner euro i klimatsmarta Viking Glory och Viking Grace hade det inte varit möjligt för oss att använda flytande naturgas och nu påbörja övergången till användning av biogas. Att arbeta för miljön kräver visioner, engagemang och betydande insatser i ny teknologi”, säger Dani Lindberg.

Vid produktion av biogas används samhällets avfallsströmmar som råvara, såsom till exempel mat- och jordbruksavfall, vilket främjar kretsloppsekonomin. Vid varje leverans av biogas erhåller Viking Line ett hållbarhetscertifikat, som berättar var och hur gasen producerats. Produktionsmetoden för gasen påverkar den slutliga utsläppsminskningen. I praktiken köper Viking Line biogas med den tilläggsavgift som passagerarna betalar. Biogasen som tankas ombord blandas med LNG:n.

”Tillgången på biogas är fortfarande begränsad jämfört med efterfrågan. Till exempel används all biogas som produceras i Finland för närvarande av industrin. Vi kommer nu i samarbete med Gasum och våra miljömedvetna kunder att öka användningen av biogas. I framtiden vill vi erbjuda möjligheten att köpa biobränsle även i samband med bokning av bilplats, och efter sommaren kommer vi att erbjuda våra fraktkunder möjligheten att minska utsläppen av sina transporter genom att köpa biobränsle”, säger Dani Lindberg.

Viking Line deltar för närvarande i olika projekt, där man undersöker möjligheten att skapa en kolneutral grön korridor för Östersjön. Biogas har redan testats som bränsle på Viking Grace.

”Genom vårt projektarbete och partnerskap för en framtida hållbar sjöfart har vi fått mycket kunskap och information till stöd för vårt eget hållbarhetsarbete. En kolneutral sjöfart ligger ännu i framtiden, men är inte längre en utopi. Vårt mål på Viking Line är att vara bland de första när den tiden kommer”, säger Jan Hanses, verkställande direktör på Viking Line.

Mer information:

Dani Lindberg, hållbarhetschef

dani.lindberg@vikingline.com, tel. +358 18 27 000

Johanna Boijer-Svahnström, informationsdirektör

johanna.boijer@vikingline.com, tel. +358 18 270 00

Christa Grönlund, informationschef

christa.gronlund@vikingline.com, tel. +358 9 123 51

Viking Lines miljöresa:

1980-talet

• Viking Line slutar använda giftiga bottenfärger och dykare börjar rengöra fartygens botten.

• Återvinning av avfall ombord på fartygen börjar.

• Den första landströmsanslutningen tas i bruk i Stockholm. Numera används landström även i Helsingfors, Mariehamn och Tallinn.

1990-talet

• Svaveldioxidutsläppen minskar genom övergång till lågsvavligt bränsle.

• Fartygens avloppsvatten börjar behandlas på land.

• Kallt havsvatten börjar användas för att kyla luften ombord på fartygen, och fartygens luft värms med hjälp av energi från avgaserna.

2000-talet

• Viking Line blir det första rederiet i världen att använda Humid Air Motor-metoden för att minska kväveoxidutsläppen. Genom att använda havsvatten för kylning sänks motorernas förbränningstemperatur.

• Kväveoxidutsläppen minskar på Viking Cinderella när katalysatorer installeras på fartyget.

• Återvinning av organiskt avfall börjar på Viking XPRS.

2010-talet

• Det nya fartyget Viking Grace använder helt svavelfri flytande naturgas som bränsle. Det klimatsmarta fartyget minskar kväveutsläppen med 85 % och växthusgasutsläppen med 15 % jämfört med ett oljedrivet fartyg. Partikelutsläppen med LNG är praktiskt taget noll.

• Viking Grace testar ett rotorsegel och blir därmed världens första hybridfartyg som använder både LNG och vindkraft. Fartyget utrustas med ett energiåtervinningssystem som omvandlar överskottsvärme till elektricitet.

2020-talet

• Strömningsstabilisatorer installeras på Viking Gabriella och Viking XPRS, vilket minskar bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen.

• Det nya fartyget Viking Glory sätts i trafik i mars 2022. Fartygets motorer möjliggör optimering av bränsleförbrukningen och genererar inga svavelutsläpp.

• Tack vare Viking Glorys Azipod-roderpropellersystem kan man smidigt manövrera fartyget vid hamnmanövrer, vilket sparar tid och bränsle. Fartygets skrovform minskar vågbildning och bränsleförbrukning.

• Viking Glory är också en föregångare när det gäller att utnyttja spillkyla från LNG. Energisystemet för återvinning genererar upp till 40 % av fartygets elbehov för passagerarfunktioner.

• Ljusen i tomma hytter på Viking Glory släcks automatiskt, och ventilationen och uppvärmningen sänks automatiskt.

• Viking Line börjar erbjuda Viking Glorys och Viking Graces passagerare möjligheten att köpa biogas motsvarande deras resas förbrukning och därmed minska utsläppen som deras resa orsakar med upp till 90 %.”