Viking Line väljer finsk flagg för Viking XPRS

7. december 2022

Viking Line Abp har beslutat registrera sitt passagerarfartyg Viking XPRS i det finska fartygsregistret. Fartyget som inledde sin trafik 2008 har varit registrerat i Estland sedan 2014.

Beslutet att registrera fartyget i Finland baserar sig på att man i rederiet vill underlätta personalrekryteringen och administrera all personal själv utan mellanhänder. Målsättningen är att ha arbetet med omflaggningen klar under första kvartalet 2023.

Viking Line kommer att lediganslå samtliga tjänster ombord på Viking XPRS under finsk flagg med några få undantag. Tjänsterna kan sökas av både nuvarande personal ombord på fartyget (ca 175 personer) och anställda från rederiets övriga finskflaggade fartyg.

Jan Hanses

President and CEO

358 18 270 00 jan.hanses@vikingline.com

Johanna Boijer-Svahnström

Communication Director, Corporate Communications

358 18 270 00 johanna.boijer@vikingline.com