Fartygsresor till Finland blir tillåtna med coronavaccinationsintyg från och med den 8 juni

7. juni 2021

Rederierna godkänner coronavaccinationsintyg av den första vaccindosen eller intyg över ett negativt coronatestresultat för passagerare som kommer till Finland från och med tisdagen den 8 juni 2021.

I enlighet med Institutet för hälsa och välfärds rekommendation har rederierna sedan februari förutsatt intyg över negativt coronatestresultat eller intyg över genomgången coronavirusinfektion av alla passagerare som reser till Finland. Ny praxis som inleds den 8 juni 2021 tillåter ombordstigning på fartyg även med coronavaccinationsintyg, med beaktande av de gällande inresebegränsningarna. Samtidigt avskaffas kravet på hälsointyg för passagerare under 16 år. Rederierna rekommenderar dock att passagerare i åldern 12–15 år skaffar ett negativt testintyg vid inresan till Finland för att underlätta inresan till landet.

Vaccinet är ett effektivt sätt att bekämpa spridningen av coronaviruset. Enligt sakkunniga är sannolikheten att en vaccinerad person ska insjukna i coronavirusinfektion eller sprida viruset mycket liten. Ett vaccinationsintyg är också på kommande till den gemensamma hälsosäkra resemodelle med ett grönt intyg som förbereds inom EU.

Rederierna godkänner ett intyg över den första vaccindosen i fråga om alla coronavacciner som har godkänts av Världshälsoorganisationen eller Europeiska läkemedelsmyndigheten. Vaccinationen ska ha skett minst 21 dagar före resan. Av vaccinationsintyget ska framgå kundens namn, födelsetid, vaccinets namn, tidpunkten och platsen för vaccinationen samt den instans som har beviljat intyget. Intyg förutsätts inte av kryssningspassagerare som inte har landstigit i ett annat land. Vaccinationsintyg befriar inte tillsvidare från hälsogranskning som utförs av myndigheterna vid gränsen, till skillnad från förhandstest och intyg över genomgången coronavirusinfektion.

Användning av Finentry gör inresandet smidigare i Helsingfors hamnar. Mer information och närmare anvisningar om intyg finns på vår webbplats. Mer information om aktuella resebegränsningar finns på Gränsbevakningsväsendets webbplats.

 

Tilläggsinfo för media:

Maija Mattila,

+358 400 560 594

maija.mattila@shipowners.fi

 

Maija Mattila
Direktör för arbetsmarknads- och juridiska ärenden