Finansieringsinfo den 6.11. i Mariehamn

17. oktober 2019

Rederierna i Finland ordnar i samarbete med Trafikledsverket Väylä ett infotillfälle om EU finansiering i Mariehamn den 6.11.2019. Vi kommer att få höra om finansieringsmöjligheter för sjöfartssektorn av Senior Advisor Arto Tevajärvi från Väylä och Advising direktör Eija Kanto från konsultbolaget Wega. Specialsakkunnig Mats Björkendahl från Rederierna i Finland kommer att berätta om de aktuella miljöfrågorna inom sjöfarten och tillfället avslutas med gemensam diskussion. Tillfället är avgiftsfritt, men kräver anmälning till adressen maj.jantti@shipowners.fi.

Tid: Onsdagen den 6.11.2019 kl.13.30 – 16.00.

Plats: Godby Shipping Ab, Södragatan 13, AX-22100 Mariehamn

Språk: Svenska

Program: 

  1. Aktuella sjöfarts ärenden för rederier,  Mats Björkendahl/ Rederierna i Finland
  2. Möjligheterna för finansieringansökan,  Eija Kanto/ Wega
  3. Myndigheternas hälsning,  Arto Tevajärvi/ Väylä
  4. Diskussion, ordet är fritt.

Presentationer från infotillfället:

Aktuellt inom sjöfartens miljöfrågor, Mats Björkendahl 

Möjligheterna för finansieringansökan,  Eija Kanto

Nationella CEF-T processen, Arto Tevajärvi