Inresa till Finland lättas för vaccinerade passagerare

11. juni 2021

Två vaccindoser befriar från all coronatestning, passagerare med en dos vaccin behöver inte testas för coronavirus vid gränsen. Fartygsresande till Finland med intyg om coronavaccin har tillåtits sedan den 8.6. Inresebegränsingar återstår tillsvidare.

THL har informerat om ändringar i instruktionerna för hälsomyndigheterna vid inresa till landet.

Om passageraren har intyg om att ha fått en dos coronavaccin, som tagits minst två veckor innan, behöver hen inte ta coronatest vid gränsen. I så fall ber hälsomyndigheterna passagerarens kontaktuppgifter, för att hen kan instrueras till coronatest efter 72 timmar från inresa.

Passagerare med två doser av coronavaccin behöver inte testas då de reser till Finland, om de fått sin sista vaccin dos minst två veckor tidigare.

Rederierna har sedan tisdagen den 8.6. godkänt intyg om en dos coronavaccin, eller intyg om negativt coronatest, eller intyg om att man redan haft coronainfektion, av passagerare som reser till Finland. Kryssningspassagerare, som inte varit i land i ett annat land, behöver inte ha intyg.

Inresebegränsingar gäller tillsvidare. Mer information om aktuella resebegränsingar finns på Gränsbevakningsväsendets webbplats. Närmare anvisningar om intyg finns på vår webbplats.

Tillägsinformation från THL:s meddelande (på finska, uppdateras på svenska).