Pressmeddelanden

Rederierna i Finland rf:s guldmedalj beviljas sjöfarare med minst 20 års föredömlig tjänstgöring inom den utrikesgående handelsflottan. Vid medaljutdelningstillfället den

1.6.2017 på Sjöfartens Dag i Mariehamn överräcktes guldmedaljen till följande två meriterade sjöfarare,

Befälhavare Owe Englund, Viking Line och maskinchef Olav Wester, TallinkSilja 

 

Tilläggsuppgifter:  Olof Widén

                               Mobile  0400 723 355