Press­meddelanden

Jur. mag. Eveliina Kontio börjat som arbetsmarknadsjurist på Rederierna i Finland

Juris magister Eveliina Kontio har den 1.3.2023 börjat arbeta som arbetsmarknadsjurist på Rederierna i Finland rf. Arbetet på intressebevakningsbranschen är bekant från förut, då Kontio flyttar till Rederierna i Finland från Kemiindustrin rf. Tidigare erfarenhet har Kontio samlat från bl.a. revisionsbolag och Skatteförvaltningen. Vi önskar Eveliina varmt välkommen till vårt team!   Tilläggsinfo ges av:…

6. mars 2023 - Rederierna i Finland Läs mera

Rederierna i Finland och Finlands Skeppsbefälsförbund har nått förhandlingsresultat

Rederierna i Finland rf och Finlands Skeppsbefälsförbund rf har nått ett förhandlingsresultat om giltigheten av kollektivavtalen för sjöfartens utlandstrafik gällande passagerarfartyg, handelsfartyg och småtonnage. Kollektivavtalens giltighetstid förlängs till den 29.2.2024. Löneökningarna följer exportindustrins allmänna linje. Från och med 1.3.2023 höjs lönerna med 1,9 % och från 1.6.2023 med 1,1 %, dessutom betalas en engångsbetalning. Föreningarnas…

3. mars 2023 - Rederierna i Finland Läs mera