Tiedotteet

Varustamot tukevat viidettä EU pakotepakettia ja tuomitsevat jyrkästi Venäjän sotatoimet Ukrainassa

Tuomitsemme jyrkimmin Venäjän meneillään olevan sodan ja hyökkäyksen suvereeniin Ukrainan valtioon. Venäjän hallituksen järkyttävällä päätöksellä hyökätä Ukrainaan ja tämän päätöksen seurauksilla on vakavia seurauksia Ukrainan kansalle. Hyökkäys on lopetettava välittömästi. Kansainvälinen yhteisö – mukaan lukien EU, Yhdysvallat ja Britannia – on asettanut merkittäviä pakotteita Venäjää kohtaan. Me johtavina merenkulkujärjestöinä seisomme vahvasti sodan lopettamiseksi toteutettujen toimenpiteiden…

8. huhtikuuta 2022 - Suomen Varustamot Ry Lue lisää

Talvimerenkulun erityispiirteiden huomioiminen merenkulun päästökaupassa on välttämätöntä

Osana Fit for 55- ilmastopakettia komissio ehdottaa päästökaupan laajentamista meriliikenteeseen. Merenkulku lisättäisiin osaksi EU:n nykyistä päästökauppajärjestelmää ja päästökauppaa sovellettaisiin sekä EU:n sisäisillä että osittain myös EU:n ja kolmansien maiden välisillä merimatkoilla. Valitettavasti komission ehdotuksessa ei huomioida Suomen talviolosuhteita. Merenkulku on Suomelle elintärkeää. Suomen ulkomaankaupasta lähes 90 prosenttia kulkee meritse, ympäri vuoden kaikissa oloissa. Talviolosuhteet edellyttävät…

15. heinäkuuta 2021 - Suomen Varustamot Ry Lue lisää