Tiedotteet

YK:n merenkulkujärjestö IMO:lta historiallinen sitoumus vähentää merenkulun päästöjä

Merenkulkualan hallitsevin suuntaus on jo vuosia ollut merenkulusta aiheutuvien ympäristövaikutusten vähentäminen ja alan kehittäminen entistä ympäristöystävällisempään suuntaan. Meriliikenteen lisääntyessä globaalisti päästöjen vähentäminen ja ilmastonmuutoksen torjuminen on alalla entistä tärkeämpää. International Maritime Organization (IMO) on kevään aikana valmistellut uutta CO2-strategiaa merenkulun kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. IMO on YK:n kansainvälinen merenkulkujärjestö, joka vastaa kansainvälisen kaupan laivakuljetusten turvallisuudesta ja merensuojelusta…

14. huhtikuuta 2018 - Suomen Varustamot Ry Lue lisää

Suomen Varustamot ry on hyväksynyt ulkomaanliikenteen neuvottelutuloksen

Suomen Varustamot ry:n hallitus on 28.3.2018 hyväksynyt Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n kanssa saavutetun neuvottelutuloksen ulkomaanliikenteen työehtosopimukseksi. Neuvottelutulos noudattaa palkankorotustasoltaan yleistä linjaa ja on pituudeltaan 2-vuotinen. Suomen Varustamot ry on tyytyväinen, että osapuolet saavuttivat neuvottelutuloksen. Hans Ahlström Varatoimitusjohtaja puh. 040-7257110

28. maaliskuuta 2018 - Suomen Varustamot Ry Lue lisää