Bit i horisonten! Kunnande och undervisning i framtidens sjöfart

23. augusti 2018

Sjöfarten håller på att genomgå en förvandling. Allt högre miljökrav och den teknologiska utvecklingen ställer nya utmaningar på verksamheten, inte minst med de världsomfattande megatrenderna digitalisering och automation. Hur förbereder sig sjöfarten för ändringarna som dessa medför och hur påverkas kunnande, utbildning och dess strukturer? Hur borde ledarskap i sjöfart anpassas till de förändrande tiderna?

Tisdagen den 21.8.2018 anordnade Rederierna i Finland Bit i horisonten! -diskussionstillfället på hotell Clarion i Helsingfors. Tillfället samlade sjöfartens centrala aktörer för att diskutera framtidens kunnande och utbildning. Syftet var att bygga en gemensam grund för följddiskussioner och lyfta fram frågor och teman som borde vidare utvecklas.

Tillfället öppnades av Rederierna i Finlands verkställande direktör Tiina Tuurnala, som följdes av Trafi:s ledare Mia Nykopps keynote-tal. Nykopp påpekade att sjöfartsbranschen i Finland är en föregångare inom området digitalisering och automation. Hon betonade hur viktigt samarbete och networking inom sjöfart kommer att vara i fortsättningen.

I föredragen och de följande diskussionerna fanns det enighet om att kraven på kunnande inom sjöfart kommer att ändras under den närmare framtiden. Fartygen kommer att allt mer bli del av en bredare logistisk värdekedja. Trots förändringarna i verksamhetsmiljön kommer professionella och kunnande arbetare att behövas också i fortsättningen, men en ny slags kunskap kommer att vara nödvändig.

Ledande sakkunnig Sinikka Hartonen föredrar om framtidens sjöfart.

 

Digitalisering och automation kommer speciellt att påverka maskin och däck arbeten på fartyg. Gränsdragningarna mellan olika arbetsuppgifter kommer att bli lindrigare. Utvecklingen av fjärrstyrning och bevakning kommer vidare att förändra arbetsuppgifterna betydligt.

I framtiden bör undervisningen inom sjöfart vara alltmer flexibel och vidsträckt. Inriktningsalternativen i utbildningen borde vara flera. I diskussionerna betonades dessutom behovet för kontinuerlig utbildning under hela arbetslivet.

Också ledarskap och organisationskulturen inom sjöfart håller på att förändras. De huvudsakliga teman som diskuterades var gemenskaplighetens betydelse och det livslånga lärandet.

En av de mest centrala frågorna var hur sjöfartens och hela sjöklustrets möjligheter kan kommuniceras till unga, så att de blir intresserade i att välja utbildning inom sjöfartsbranschen. Den yngre generationen borde informeras om hurdana olika karriärvägar och framtida möjligheter sjöfart har att erbjuda och vidare om branschen internationalitet, föregångarskap och ansvarsfullhet.

Publiken bestod av representanter från flera olika sektorer inom sjöfart och deltagandet i diskussionerna var väldigt aktivt. Det var uppenbart att samtal kring ämnet var efterlängtat inom branschen. Diskussionerna skapade en god grund för att gemensamt fortsätta utveckla kunnande och undervisning inom framtidens sjöfart.

 

Diskussionerna kring utbildning var aktiva.

 

Dagens program och presentationer (på engelska):

Bittejä horisontissa 21082018 ohjelma_Tiina Tuurnala

Bittejä horisontissa 21082018_Sinikka Hartonen

Bittejä horisontissa 21082018_Alexandra Lindahl

Bittejä horisontissa 21082018_STCW ryhmä – P-O Karlsson

 

Tilläggsinformation:

Maj Jäntti

Kommunikations koordinator

maj.jantti@shipowners.fi

050 505 9249

Tiina Tuurnala
Verkställande direktör

Tiina Tuurnala är verkställande direktör för Rederierna i Finland.
tiina.tuurnala@shipowners.fi / 040 5476 762