Press­meddelanden

Hur kan vi få tillräckligt med arbetskraft till sjöfartsbranschen i framtiden? Ett nytt projekt med fokus på tillgången på sjöpersonal tar emot utmaningen

Rederierna i Finland har börjat ett nytt projekt som fokuserar på att förbättra tillgängligheten av sjöfarare. Till projektet deltar ett stort antal sjöfartens intressegrupper. Sjöfararernas tillgänglighet har blivit ett mycket relevant tema i Finland och internationellt. I Finland upplever rederier brist på kunnande arbetskraft redan nu. Problemet med brist på personalen har stått upp i…

14. juni 2023 - Rederierna i Finland Läs mera

Rederierna i Finlands mål för regeringsprogrammet

Konkurrensförutsättningarna för den finländska sjöfarten och finska flaggan ska vara på samma nivå som i övriga sjöfartsländer i Europa. Sjötransporterna måste fungera i alla förhållanden. Tillgängligheten för ett tillräckligt finländskt isförstärkt tonnage måste säkerställas för att trygga försörjningsberedskapen. Den gröna omställningen inom sjöfarten ska påskyndas. Konkurrensförutsättningarna för den finländska sjöfarten och finska flaggan ska vara…

23. februari 2023 - Rederierna i Finland Läs mera