Press­meddelanden

Kriget i Ukraina och dess inverkan på sjöfart

Rysslands krigsåtgärder mot Ukraina orsakar störningar i den internationella sjöfarten Situationen övervakas noggrant och beredning har skett för eventuella störningar. Samarbetet mellan rederierna och Finlands förvaltning samt myndigheter är aktivt. Rederier har gjort beslut om att tillsvidare sluta trafikera till Ryssland. Sanktionerna som EU infört förbjuder fartyg under Rysslands flagga från att trafikera i hamnar…

20. juni 2022 - Rederierna i Finland Läs mera

Nya anvisningar om cybersäkerhet för rederier och fartyg

Rederierna i Finland och Sjötransportpoolen, som hör till Försörjningsberedskapsorganisationen, har publicerat bästa praxis anvisningar i cybersäkerhet för rederier och fartyg. I och med utveckling av digitalisering, automatisering och artificiell intelligens är cybersäkerhet ett allt viktigare ämne samhälleligt, och inte minst inom sjöfarten. Idag har fartyg åtskilliga digitalt integrerade system som underlättar och effektiviserar verksamheten, men…

8. februari 2022 - Rederierna i Finland Läs mera