Tiedotteet

Vuoden 2022 varustamobarometri julkaistu –tulevaisuudennäkymät heikentyvät ja epävarmuus valtaa alaa

Toteutunut kehitys on pysynyt vielä positiivisella tasolla, mutta tulevaisuuden odotuksia kuvaavat tunnusluvut viittaavat heikentyviin suhdannenäkymiin.  Edellisessä barometrissa ennakoitu positiivisempi ja normaalimpi tilanne ei näytä jatkuvan. Talouden epävarmuuden ohella merihenkilöstön palkkaamisen vaikeus näyttäytyy yhä selkeämmin tulevaisuuden haasteena. Ympäristösääntely ja vähähiilisyyden tavoittelu näkyy varustamoiden suunnitelmissa. Vuotuisen varustamobarometrin laatii Turun yliopiston Brahea-keskuksen Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen yhteydessä toimiva…

11. tammikuuta 2023 - Suomen Varustamot Ry Lue lisää

Uusi selvitys koronan vaikutuksista Suomen merikuljetuksiin – kriisi korosti merikuljetusten merkitystä

Huoltovarmuusorganisaatioon kuuluva Vesikuljetuspooli ja Suomen Varustamot ry ovat julkaisseet selvityksen koronan vaikutuksista Suomen merikuljetuksiin. Koronapandemia vaikutti yhteiskunnan toimintoihin laajasti samalla testaten toden teolla huoltovarmuustoimintaa. Kriisi haastoi sekä yrityskentän toimijoiden että viranomaisten kyvyn reagoida muutoksiin. Koronapandemia ja sen moninaiset seurannaisvaikutukset ovat tuottaneet poikkeuksellisia häiriöitä monien aiemmin itsestään selviksi koettujen arkipäiväisten toimintojen jatkuvuudelle, niin myös merikuljetuksiin. Suomen…

21. joulukuuta 2022 - Suomen Varustamot Ry Lue lisää