Rederierna i Finland

Rederierna i Finland är ett närings- och arbetsmarknadspolitiskt intressebevakningsorgan med 25 finska rederier och 105 fartyg som medlemmar.

Sjöfartspolitik

Rederierna i Finland deltar i det sjöfartspolitiska beslutsfattandet både i hemlandet och internationellt.

Sjösäkerhet och teknik

Rederierna i Finland har som mål att utveckla sjöfartens säkerhet och teknik.

Rederierna i Finland

Föreningens historia sträcker sig till år 1917. Då grundades Sjöfartsförbundet, som verkade fram till år 1932. Sjöfartsförbundets verksamhet återupptogs av Finlands Skeppsredaresförening, vars namn senare ändrades till Finlands Rederiförening.

På Åland verkade en rederiförening med namnet Ålands Redarförening.  Finlands Rederiförening, Ålands Redarförening (grundad 1934) och Fraktfartygs-föreningen (grundad 1986) bildade år 2008 tillsammans den nuvarande föreningen Rederierna i Finland rf.

Info

Shipping Nyheter

Groningen Seaports, yksi Hollannin suurimmista satamaviranomaisista ja kaupallisista toimijoista, jatkaa jo viime vuonna alkanutta...
23.01.2018 - Navigator Magazine
Verrattuna edelliseen vuoteen vuoden 2017 aikana merionnettomuuksien määrissä tapahtui selvää laskua. Vuoden 2017 loppuun mennessä Trafin...
18.01.2018 - KuljetusNet
Viime vuoden lopulta alkaen seitsemän suomalaista rahtialusta on pysäytetty Venäjällä. Suomessa ihmetellään miksi venäläiset ovat nostaneet...
10.01.2018 - Yle.fi
Suomen Varustamot pitää mahdollisena, että vuonna 2018 merikuljetuksissa päästään jo kaikkien aikojen suurimpaan tonnimäärään....
04.01.2018 - Osto ja logistiikka
Rederibranschens och sjötransportmarknadens konjunkturer är rekordhöga och framtidsutsikterna ljusa. Det framgår av den så kallade...
29.12.2017 - Ålands Radion Tv
Tapani Voionmaa, Group General Counsel at Finnlines Plc, has been re-elected as Chairman of the Board for the Finnish Shipowners’...
05.12.2017 - PortNews