Rederierna i Finland

Rederierna i Finland är ett närings- och arbetsmarknadspolitiskt intressebevakningsorgan med 25 finska rederier och 105 fartyg som medlemmar.

Sjöfartspolitik

Rederierna i Finland deltar i det sjöfartspolitiska beslutsfattandet både i hemlandet och internationellt.

Sjösäkerhet och teknik

Rederierna i Finland har som mål att utveckla sjöfartens säkerhet och teknik.

Suomen Varustamot 100-vuotta

Vuosi 2017 on Suomen Varustamoille kaksinkertainen juhlavuosi. 100-vuotiaan Suomen itsenäisyyden lisäksi juhlimme 100-vuotiasta yhdistystämme. Suomen Varustamot on edeltäjineen edustanut varustamoita ja suomalaista merenkulkua jo vuodesta 1917.

29.11.2017 juhlimme 100-vuotista taivaltamme Sata vuotta suomalaista merenkulkua - juhlatilaisuudessa Finlandia-talolla Helsingissä. Illan juonsi Peter Nyman. Juhlatilaisuuden aluksi loimme katsauksen suomalaisen merenkulun historiaan. Merenkulku on aina ollut erottamaton osa Suomen ulkomaankauppaa, kansantaloutta ja itsenäisen Suomen menestystarinaa. Sotavuosina kauppalaivaston merkitys korostui, kun suomalainen kauppalaivasto vastasi tavaranvaihdosta ja sotamateriaalikuljetuksista. Sodat merkitsivät laivastollemme huomattavia tappioita ja sodan jälkeen kauppalaivasto piti rakentaa miltei alusta.  Tästä alkoi uusi aikakausi, joka on antanut vahvan perustan varustamoelinkeinon kehitykselle.

Suomen Varustamoiden toimitusjohtaja Tiina Tuurnala kertoi varustamo toimialan nykypäivästä. Tänä päivänä suomalainen varustamoelinkeino on teknologian ja ympäristöinnovaatioiden edelläkävijä, ja on vahvasti mukana kehittämässä uusia ratkaisuja vähäpäästöiseen merenkulkuun. Suomen Varustamoiden uudessa strategiassa korostuukin vastuullisuus ja innovatiivisuus.

Illan edetessä siirsimme katseen tulevaan paneelikeskustelussa, jonka aiheena oli Tulevaisuuden merenkulku 2030. Suomen meriklusterilla on vahvat mahdollisuudet tulla yhdeksi maailman johtavista meriklustereista. Paneeliin osallistuivat Laura Langh-Lagerlöf Lang Ship:iltä, joka alusti vähäpäästöisestä merenkulusta; Sauli Eloranta Rolls Royce:lta aiheenaan digitalisaatio ja automaatio alalla; Jussi Soramäki valtioneuvoston kansliasta alusti meripolitiikasta nyt ja tulevaisuudessa; sekä Kimmo Mäki Helsingin Satamasta joka puhui mm. merimatkustamisen kansantaloudellisista vaikutuksista. Paneeliin osallistui myös eduskunnan varapuheenmies Arto Satonen. Yleisö osallistui vilkkaasti keskusteluun.

Seminaarin päätteeksi varustamot ottivat mittaa toisistaan leikkimielisessä Kokkisodassa. Juhlailta huipentui Suomen Varustamoiden hallituksen puheenjohtajan Tapani Voionmaan maljapuheeseen. Kiitos kaikille juhlaan osallistuneille, jatketaan yhdessä merimatkaa myös seuraavat sata vuotta eteenpäin!

 

 

Rederierna i Finland

Föreningens historia sträcker sig till år 1917. Då grundades Sjöfartsförbundet, som verkade fram till år 1932. Sjöfartsförbundets verksamhet återupptogs av Finlands Skeppsredaresförening, vars namn senare ändrades till Finlands Rederiförening.

På Åland verkade en rederiförening med namnet Ålands Redarförening.  Finlands Rederiförening, Ålands Redarförening (grundad 1934) och Fraktfartygs-föreningen (grundad 1986) bildade år 2008 tillsammans den nuvarande föreningen Rederierna i Finland rf.

Info

Shipping Nyheter

Brittiläinen merivakuutusyhtiö Standard Club avaa sivukonttorin Dublinissa siinä tapauksessa, että Iso-Britannin vakuutusala jää...
02.12.2017 - Navigator Magazine
Meriteollisuuden Digitalizing Maritime Business -tapahtuma toi yhteen yli 300 alan tulevaisuudesta ja digitalisaatiosta kiinnostunutta...
01.12.2017 - Meriteollisuus - Teknologiateollisuus
Sjöfarten är i nyckelposition när Finland går in för att ytterligare öka tillväxten inom sjöklustret.
30.11.2017 - Sjöfartstidningen
Suomalaisyrityksen innovaatio vakituiseksi osaksi laivan teknologiaa
30.11.2017 - Matkaviikko.fi
Suomen Merenkulkuliitto perustettiin 1917 laivanvarustaja Lars Krogiuksen johdolla. Valtaosa kauppalaivastosta oli tuolloin purjealuksia....
29.11.2017 - Navigator Magazine
Merenkulku on etulinjassa vahvistamassa koko meriklusterin vahvaa kasvua. Suomalaisilla varustamoilla koetellut ympäristöinnovaatiot...
29.11.2017 - Navigator Magazine