Press­meddelanden

Rederierna i Finland och Finlands Maskinbefälsförbund accepterade utrikesfartens kollektivavtal

Styrelserna för Rederierna i Finland och Finland Maskinbefälsförbund accepterade kollektivavtalen för utrikesfartens fartyg för avtalsperioden 1.3.2024 – 28.2.2026. Kollektivavtalslönerna samt de eurobaserade tilläggen för utrikesfartens fartyg höjs den 1.3.2024 med 2,5 procent. 1.10.2024 höjs de ovannämnda kollektivavtalslönerna samt de eurobaserade tilläggen med 1,1 procent. Därtill betalas ett engångsbelopp på 600€ i samband med december 2024…

28. februari 2024 - Suomen Varustamot Ry Läs mera

Biobränsle minskar klimatpåverkan från en Grön konferens till havs med 90 procent

Viking Lines senaste hållbarhetsinnovation Grön konferens till havs minskar växthusgasutsläppen från en konferensresa med i medeltal 90 procent och svarar på miljömedvetna företagskunders önskemål. Årligen reser cirka 600 000 grupp- och konferensresenärer med Viking Lines fartyg, och samtliga element som ingår i en sjökonferens har nu genomgått en ingående hållbarhetsgranskning. Sjökonferenserna har återfått sin tidigare popularitet…

26. februari 2024 - Viking Line Abp Läs mera