Press­meddelanden

Bit i horisonten! Kunnande och undervisning i framtidens sjöfart

Sjöfarten håller på att genomgå en förvandling. Allt högre miljökrav och den teknologiska utvecklingen ställer nya utmaningar på verksamheten, inte minst med de världsomfattande megatrenderna digitalisering och automation. Hur förbereder sig sjöfarten för ändringarna som dessa medför och hur påverkas kunnande, utbildning och dess strukturer? Hur borde ledarskap i sjöfart anpassas till de förändrande tiderna?…

23. augusti 2018 - Suomen Varustamot Ry Läs mera