Press­meddelanden

IMO:s sjösäkerhetskommitté behandlade sjöfartens automation – Finland i ledning av utvecklingen

Den internationella sjöfartsorganisationens (International Maritime Organization, IMO) sjösäkerhetskommitté samlades i London 5.-14.6.2019. Det var frågan om det i ordning 101. mötet, och den omfattande mötesagendan bestod av flera olika åtgärder för att förbättra sjöfartens säkerhet. Sjöfartens automation verkar ha fastställt sin position på agendan, och trots att ämnet ännu väcker åsikter för och emot, så…

14. juni 2019 - Suomen Varustamot Ry Läs mera

Ett steg mot en allt miljövänligare sjöfart – IMO gjorde beslut om åtgärderna för att minska sjöfartens utsläpp

FN:s internationella sjöfartsorganisation IMO har samlats i London denna veckan 13.-17.5.2019 för miljöskyddskommitténs (MEPC) möte. På MEPC 74 mötet behandlades minskningen av sjöfartens utsläpp och åtgärder som skall genomföras för att uppnå tidigare fastställda minskningsmål för växthusgasutsläpp. I april förra året beslöt IMO om utsläppsminskningar för världssjöfarten. Enligt beslutet skall den internationella sjötrafiken minska sina…

17. maj 2019 - Suomen Varustamot Ry Läs mera