Press­meddelanden

Sjöfartens säkerhetspris Sea Sunday tilldelades Markku Mylly

Sjöfartens säkerhetspris Sea Sunday tilldelades i år Europeiska Sjösäkerhetsbyråns (EMSA) verkställande direktör, sjöfartsrådet Markku Mylly. Mylly har under hela sin långa karriär arbetat för att förbättra säkerheten inom sjöfart. Han har arbetat bland annat som Sjöfartsverkets direktör, Finlands Hamnförbundets verkställande direktör, sjökapten och lots. Som verkställande direktör för EMSA har Mylly utvecklat sjösäkerhet och förebyggandet…

10. september 2018 - Suomen Varustamot Ry Läs mera

Breaking Waves 2018 – Internationella sjöklustrets aktörer från rederier till startup-företag träffas i Helsingfors

Nyckelaktörerna i det globala sjöklustret samlas för första gången den 3.-4.12. i Helsingfors. Breaking Waves samlar ihop nyckelaktörer för att förstärka konkurrenskraften av det europeiska sjöklustret på den globala marknaden. Evenemanget är en del av den internationella teknologi- och tillväxtföretags mässan Slush. Syftet med evenemanget är att sätta igång aktiv diskussion inom branschen, och hämta…

5. september 2018 - Suomen Varustamot Ry Läs mera