Press­meddelanden

Rederierna i Finland rf söker specialsakkunnig inom miljöfrågor och fartygsteknik

Utvecklingen av fartygsteknik och miljöinnovationer formar sjöfarten. Vill du från en utsiktsplats vara med och främja den gröna sjöfartens framtid? Vi tror att teknisk utveckling och digitalisering erbjuder en möjlighet till att svara på en allt strängare miljöreglering. Vi är starkt involverade i utvecklingsarbetet av lösningar, vilka främjar effektiva och miljövänliga sjötransporter. Vi söker nu…

11. februari 2019 - Suomen Varustamot Ry Läs mera

Bit i horisonten! II – En gemensam vision om sjöfartens framtida kunnande

Bit i Horisonten! II diskussionstillfället anordnades den 30.1.2019 i Helsingfors. Tillfället ordnades för andra gången och samlade igen ihop sjöfartens centrala aktörer för att diskutera framtidens behov för kunnande och utbildning då verksamhetsmiljön i sjöfarten förändras. Nu fokuserades det på visualisering av framtiden. Tillfället öppnades av Rederierna i Finlands verkställande direktör Tiina Tuurnala, efter vilket…

1. februari 2019 - Suomen Varustamot Ry Läs mera