Press­meddelanden

Rederierna i Finland är med i Jobbet diskriminerar inte -kampanjen

Rederierna i Finland r.f. är med i Jobbet diskriminerar inte -kampanjen. Jobbet diskriminerar inte är en kampanj som Finlands näringsliv EK startat, som ämnar att ändra attityder och förminska diskriminering i arbetslivet. Företag och föreningar av olika storlekar från industrier och servicebranschen är med i kampanjen. ”Jobbet diskriminerar inte -kampanjen är en ypperlig påminnelse om…

29. augusti 2018 - Suomen Varustamot Ry Läs mera

Bit i horisonten! Kunnande och undervisning i framtidens sjöfart

Sjöfarten håller på att genomgå en förvandling. Allt högre miljökrav och den teknologiska utvecklingen ställer nya utmaningar på verksamheten, inte minst med de världsomfattande megatrenderna digitalisering och automation. Hur förbereder sig sjöfarten för ändringarna som dessa medför och hur påverkas kunnande, utbildning och dess strukturer? Hur borde ledarskap i sjöfart anpassas till de förändrande tiderna?…

23. augusti 2018 - Suomen Varustamot Ry Läs mera